Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

21 Ιανουαρίου, 2022
Υπερεχρεωμένα Νοικοκυριά – Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 (προστασία κύριας κατοικίας)
ΕιρΑθ 1785-2021: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών προέβη, μετά από την άσκηση σχετικής αίτησης από το γραφείο μας, στη μεταρρύθμιση απόφασης, ως προς το σκέλος που αφορά τη […]
11 Σεπτεμβρίου, 2020
Ρύθμιση χρεών που προέρχονται από κληρονομιά – Ένταξη πιστωτή στο β’ βαθμό
ΜΠρΑθ 8291/2020: – ένταξη παραληφθέντος πιστωτή κατά πρόταση του οφειλέτη στο β’ βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, που προέκυψε από αποδοχή κληρονομιάς μετά την έκδοση οριστικής απόφασης […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Απόρριψη έφεσης πιστωτών – ένσταση ανειλικρίνιας
ΜΠρΑθ 2596/2017: κρίθηκε ότι δεν αποτελεί ουσιώδη ανειλικρίνεια ούτε έγινε με δόλο ή βαριά αμέλεια η παράλειψη του οφειλέτη να αναφέρει στην αίτησή του ότι τα […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ορισμός καταβολών για την προστασία της κύριας κατοικίας
ΕιρΑθ 7393/2017 – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4346/2015 – […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Δεκτός πρόσθετος λόγος έφεσης για διάσωση κύριας κατοικίας με βάση την αντικειμενική αξία
ΜΠρΑθ 3190/2018: Ο διάδικος που κατέθεσε προτάσεις με δήλωση και δεν παρουσιάστηκε στη συζήτηση δικάζεται ερήμην – Δεκτή η έφεση και συμπερίληψη του Ταμείου Παρακαταθηκών & […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Μόνιμη αδυναμία πληρωμών με μοναδικό πιστωτή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
ΕιρΑθ 2382/2018: Μόνιμη αδυναμία πληρωμών με μοναδικό πιστωτή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων   ΕιρΑθ 2382_2018 (μοναδικός πιστωτής ΤΠΔ)
27 Νοεμβρίου, 2019
Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή του 40% της αντικειμενικής αξίας
ΕιρΝίκαιας 236/2018: Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή ποσοστου μικροτερου του 80 τοις εκατο της αντικειμενικης αξιας (40%).   ΕιρΝικ 236_2018 (διάσωση κύριας […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Η διατάραξη της ισοτιμίας σε δάνειο ελβετικών φράγκων ως λόγος υπερχρέωσης – Διαγραφή του δανείου σε ποσοστό 60%
ΕιρΑθ 4205/2018: Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Κρίση του Δικαστηρίου, ότι η αιτούσα περιήλθε, χωρίς δόλο, σε αδυναμία πληρωμής των […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Χρέη από στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα και έλλειψη δόλου, λόγω σταθερά ανοδικής πορείας εισοδημάτων
ΕιρΑθηνών 1919/2019: Συνολικές οφειλές αιτούσας 636.000 ευρώ – Κρίση του Δικαστηρίου ότι η σταθερά ανοδική πορεία του εισοδήματος, ενίσχυε την πιστοληπτική ικανότητα της αιτούσας και δικαιολογούσε […]