Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

27 Νοεμβρίου, 2019
Απόρριψη έφεσης πιστωτών – ένσταση ανειλικρίνιας
ΜΠρΑθ 2596/2017: κρίθηκε ότι δεν αποτελεί ουσιώδη ανειλικρίνεια ούτε έγινε με δόλο ή βαριά αμέλεια η παράλειψη του οφειλέτη να αναφέρει στην αίτησή του ότι τα […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ορισμός καταβολών για την προστασία της κύριας κατοικίας
ΕιρΑθ 7393/2017 – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4346/2015 – […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Δεκτός πρόσθετος λόγος έφεσης για διάσωση κύριας κατοικίας με βάση την αντικειμενική αξία
ΜΠρΑθ 3190/2018: Ο διάδικος που κατέθεσε προτάσεις με δήλωση και δεν παρουσιάστηκε στη συζήτηση δικάζεται ερήμην – Δεκτή η έφεση και συμπερίληψη του Ταμείου Παρακαταθηκών & […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Μόνιμη αδυναμία πληρωμών με μοναδικό πιστωτή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
ΕιρΑθ 2382/2018: Μόνιμη αδυναμία πληρωμών με μοναδικό πιστωτή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
27 Νοεμβρίου, 2019
Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή του 40% της αντικειμενικής αξίας
ΕιρΝίκαιας 236/2018: Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή ποσοστου μικροτερου του 80 τοις εκατο της αντικειμενικης αξιας (40%).
27 Νοεμβρίου, 2019
Η διατάραξη της ισοτιμίας σε δάνειο ελβετικών φράγκων ως λόγος υπερχρέωσης – Διαγραφή του δανείου σε ποσοστό 60%
ΕιρΑθ 4205/2018: Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Κρίση του Δικαστηρίου, ότι η αιτούσα περιήλθε, χωρίς δόλο, σε αδυναμία πληρωμής των […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Χρέη από στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα και έλλειψη δόλου, λόγω σταθερά ανοδικής πορείας εισοδημάτων
ΕιρΑθηνών 1919/2019: Συνολικές οφειλές αιτούσας 636.000 ευρώ – Κρίση του Δικαστηρίου ότι η σταθερά ανοδική πορεία του εισοδήματος, ενίσχυε την πιστοληπτική ικανότητα της αιτούσας και δικαιολογούσε […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία
ΜΠρΑΘ 5768/2019: Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2) – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, λόγω […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα
ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού