Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

27 Νοεμβρίου, 2019
Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία
ΜΠρΑΘ 5768/2019: Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2) – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, λόγω […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα
ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού   ΜΠρΑθ 727.2018_Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128_75_Ακύρωση διαταγής […]