Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης & Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο “Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης & Συνεργάτες” παρέχει συμβουλευτικές και δικαστικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους εξής τομείς:

Τραπεζικό Δίκαιο

Συμβάσεις Δανείων & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις,
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών,
Επενδυτικές συμβάσεις,
Προστασία δανειολήπτη.

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα & Επιχειρήσεις

Άμυνα οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση,
Προστασία κύριας κατοικίας,
Εξωδικαστικός μηχανισμός,
Επιχειρηματικών Δανείων,
Πτωχευτικό δίκαιο.

Προστασία καταναλωτή

Ηλεκτρονικό Εμπόριο,
Συμβάσεις από απόσταση,
Ελαττωματικά Προϊόντα,
Τηλεπικοινωνιακό Δίκαιο,
Αγορές Ενέργειας - GDPR.

Δίκαιο Επιχειρήσεων

Δίκαιο εταιρειών,
Εμπορικές μισθώσεις,
Σύνταξη ΓΟΣ σε συμβάσεις με καταναλωτές,
Όροι χρήσης e-shops.

Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης,
Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
Προστασία ασφαλισμένου.

Αστικό Δίκαιο

Δίκαιο συμβάσεων,
Μισθώσεις,
Οικογενειακό Δίκαιο,
Κληρονομικό Δίκαιο,
Αστικές εταιρείες & Σωματεία.

Δίκαιο Ακινήτων

Δίκαιο αγοραπωλησιών,
Νομικοί έλεγχοι ακινήτων,
Κτηματολόγιο.

Αυτοκίνητα

Αποζημιώσεις από ατυχήματα

Έχουμε πετύχει, με πολυάριθμες δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικές παρεμβάσεις, τη ρύθμιση και τη διαγραφή χρεών υπερχρεωμένων οφειλετών καθώς και τη δικαίωση των καταναλωτών σε διαφορές απο συμβάσεις τραπεζικές, ιδιωτικής ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις για την κατάρτιση ΓΟΣ συμβάσεων και το χειρισμό υποθέσεων εμπορικού δικαίου.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η δημιουργία ουσιαστικής και μακρόχρονης συνεργασίας με τους πελάτες μας. Εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να εμβαθύνουμε σε κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξωδικαστική ή δικαστική διαχείριση της

Τελευταία νέα

Αποφάσεις

Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα

ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού

Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους σύνταξης στη ΔΟΥ – Αποζημίωση καταθέτη και αποκατάσταση ηθικής βλάβης

ΕιρΑθ 2129/2019: Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους (221,50 ευρώ) ακατάσχετης σύνταξης στη ΔΟΥ, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – Άρνηση της τράπεζας να αποδώσει το […]

Αλληλόχρεος λογαριασμός

ΜΠρΑθ 4490/2017 – Προστασία καταναλωτή – Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμόυ – Καταναλωτής είναι και ο δανειολήπτης που συνάπτει δάνειο για επαγγελματικές ανάγκες – ´Ακυρος ο όρος που […]

Η διατάραξη της ισοτιμίας σε δάνειο ελβετικών φράγκων ως λόγος υπερχρέωσης – Διαγραφή του δανείου σε ποσοστό 60%

ΕιρΑθ 4205/2018: Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Κρίση του Δικαστηρίου, ότι η αιτούσα περιήλθε, χωρίς δόλο, σε αδυναμία πληρωμής των […]

Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία

ΜΠρΑΘ 5768/2019: Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2) – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, λόγω […]

Χρέη από στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα και έλλειψη δόλου, λόγω σταθερά ανοδικής πορείας εισοδημάτων

ΕιρΑθηνών 1919/2019: Συνολικές οφειλές αιτούσας 636.000 ευρώ – Κρίση του Δικαστηρίου ότι η σταθερά ανοδική πορεία του εισοδήματος, ενίσχυε την πιστοληπτική ικανότητα της αιτούσας και δικαιολογούσε […]