Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης & Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο “Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης & Συνεργάτες” παρέχει συμβουλευτικές και δικαστικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους εξής τομείς:

Τραπεζικό Δίκαιο

Συμβάσεις Δανείων & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις,
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών,
Επενδυτικές συμβάσεις,
Προστασία δανειολήπτη.

Πτωχευτικό Δίκαιο

Άμυνα οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση,
Προστασία κύριας κατοικίας,
Εξωδικαστικός μηχανισμός,
Επιχειρηματικών Δανείων,
Πτωχευτικό δίκαιο.

Προστασία καταναλωτή

Ηλεκτρονικό Εμπόριο,
Συμβάσεις από απόσταση,
Ελαττωματικά Προϊόντα,
Τηλεπικοινωνιακό Δίκαιο,
Αγορές Ενέργειας - GDPR.

Δίκαιο Επιχειρήσεων

Δίκαιο εταιρειών,
Εμπορικές μισθώσεις,
Σύνταξη ΓΟΣ σε συμβάσεις με καταναλωτές,
Όροι χρήσης e-shops.

Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης,
Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα,
Προστασία ασφαλισμένου.

Αστικό Δίκαιο

Δίκαιο συμβάσεων,
Μισθώσεις,
Οικογενειακό Δίκαιο,
Κληρονομικό Δίκαιο,
Αστικές εταιρείες & Σωματεία.

Δίκαιο Ακινήτων

Δίκαιο αγοραπωλησιών,
Νομικοί έλεγχοι ακινήτων,
Κτηματολόγιο.

Αυτοκίνητα

Αποζημιώσεις από ατυχήματα

Έχουμε πετύχει, με πολυάριθμες δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικές παρεμβάσεις, τη ρύθμιση και τη διαγραφή χρεών υπερχρεωμένων οφειλετών καθώς και τη δικαίωση των καταναλωτών σε διαφορές απο συμβάσεις τραπεζικές, ιδιωτικής ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις για την κατάρτιση ΓΟΣ συμβάσεων και το χειρισμό υποθέσεων εμπορικού δικαίου.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η δημιουργία ουσιαστικής και μακρόχρονης συνεργασίας με τους πελάτες μας. Εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να εμβαθύνουμε σε κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξωδικαστική ή δικαστική διαχείριση της

Τελευταία νέα

Αποφάσεις

Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους σύνταξης στη ΔΟΥ – Προσβολή προσωπικότητας καταθέτη και αποκατάσταση ηθικής βλάβης

ΜΠρΑθ 1186/2024: Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους (221,50 ευρώ) ακατάσχετης σύνταξης στη ΔΟΥ, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – Άρνηση της τράπεζας να αποδώσει το […]

Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα

ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού   ΜΠρΑθ 727.2018_Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128_75_Ακύρωση διαταγής […]

Αλληλόχρεος λογαριασμός

ΜΠρΑθ 4490/2017 – Προστασία καταναλωτή – Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμόυ – Καταναλωτής είναι και ο δανειολήπτης που συνάπτει δάνειο για επαγγελματικές ανάγκες – ´Ακυρος ο όρος που […]

Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία

ΜΠρΑΘ 5768/2019: Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2) – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, λόγω […]

Χρέη από στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα και έλλειψη δόλου, λόγω σταθερά ανοδικής πορείας εισοδημάτων

ΕιρΑθηνών 1919/2019: Συνολικές οφειλές αιτούσας 636.000 ευρώ – Κρίση του Δικαστηρίου ότι η σταθερά ανοδική πορεία του εισοδήματος, ενίσχυε την πιστοληπτική ικανότητα της αιτούσας και δικαιολογούσε […]

Η διατάραξη της ισοτιμίας σε δάνειο ελβετικών φράγκων ως λόγος υπερχρέωσης – Διαγραφή του δανείου σε ποσοστό 60%

ΕιρΑθ 4205/2018: Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Κρίση του Δικαστηρίου, ότι η αιτούσα περιήλθε, χωρίς δόλο, σε αδυναμία πληρωμής των […]

Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή του 40% της αντικειμενικής αξίας

ΕιρΝίκαιας 236/2018: Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή ποσοστου μικροτερου του 80 τοις εκατο της αντικειμενικης αξιας (40%).   ΕιρΝικ 236_2018 (διάσωση κύριας […]

Δεκτός πρόσθετος λόγος έφεσης για διάσωση κύριας κατοικίας με βάση την αντικειμενική αξία

ΜΠρΑθ 3190/2018: Ο διάδικος που κατέθεσε προτάσεις με δήλωση και δεν παρουσιάστηκε στη συζήτηση δικάζεται ερήμην – Δεκτή η έφεση και συμπερίληψη του Ταμείου Παρακαταθηκών & […]

Ρύθμιση χρεών που προέρχονται από κληρονομιά – Ένταξη πιστωτή στο β’ βαθμό

ΜΠρΑθ 8291/2020: – ένταξη παραληφθέντος πιστωτή κατά πρόταση του οφειλέτη στο β’ βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, που προέκυψε από αποδοχή κληρονομιάς μετά την έκδοση οριστικής απόφασης […]

Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και άκυρη δήλωση συμψηφισμού από καταθετικούς λογαριασμούς εγγυητή

ΠΠρΑθ 1572/2021: Παράνομη καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών – Η τράπεζα […]

Έφεση τράπεζας σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αποδεικτικά μέσα – Πιστοποιητικό καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο

ΜΠρΑΘ 6402.2021 Έφεση τράπεζας σε απόφαση ανακοπής, που δέχτηκε ότι τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου, καθώς ήταν δυσανάγνωστα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας […]