27 Νοεμβρίου, 2019
Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομοι τόκοι
ΕιρΑθηνών 2704/2014 – Προστασία καταναλωτή – Σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας –  Κρίθηκε ότι ο υπολογισμός των τόκων στον οποίο προέβαινε η καθ’ ής τράπεζα με την […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Αλληλόχρεος λογαριασμός
ΜΠρΑθ 4490/2017 – Προστασία καταναλωτή – Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμόυ – Καταναλωτής είναι και ο δανειολήπτης που συνάπτει δάνειο για επαγγελματικές ανάγκες – ´Ακυρος ο όρος που […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα
ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού
27 Νοεμβρίου, 2019
Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους σύνταξης στη ΔΟΥ – Αποζημίωση καταθέτη και αποκατάσταση ηθικής βλάβης
ΕιρΑθ 2129/2019: Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους (221,50 ευρώ) ακατάσχετης σύνταξης στη ΔΟΥ, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – Άρνηση της τράπεζας να αποδώσει το […]