Τζωρτζίνα Β. Δουζένη | Βιογραφικό

Jo

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2012, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Νομικής (LLM) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιχειρήσεις (MSc) από το Alba Graduate Business School.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως νομικός σύμβουλος ομίλων επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στις χρηματαγορές, τα παίγνια και τις νέες τεχνολογίες. Ειδικεύεται στις εμπορικές συμβάσεις, τις διεθνείς συναλλαγές, την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ελέγχου εποπτείας από ρυθμιστικές αρχές.

Επιπλέον, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εκπόνηση ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), τη διαπραγματεύση και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πλαίσιο μετασχηματισμών (συγχώνευση, εξαγορά, απόσχιση, διάσπαση) και αναδιοργάνωσης ομίλων και επιχειρήσεων.

Είναι υπεύθυνη για τις υποθέσεις εταιρικού δικαίου του γραφείου μας.