Παναγιώτης Κ. Σγούρας | Βιογραφικό

Δικηγόρος Παναγιώτης Κ. Σγούρας
Δικηγόρος Παναγιώτης Κ. Σγούρας

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο London Metropolitan του Λονδίνου και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με άριστα από το City Law School του Λονδίνου στο διεθνές εμπορικό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από τον Ιούνιο του 2016.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο εμπορικό, αστικό και εταιρικό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Ειδικεύεται στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, έχοντας αναλάβει υποθέσεις που αφορούν αγωγές αποζημίωσης και τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων ενώ επιπλέον εκπροσωπεί ιδιώτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου. Ακόμη, εκπροσωπεί πωλητές ή/και αγοραστές σε υποθέσεις σχετικά με το δίκαιο των αγοραπωλησιών και έχει ασχοληθεί με υποθέσεις χορήγησης Golden Visa.

Απασχολείται ακόμη ως εθελοντής νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ, την οποία έχει εκπροσωπήσει σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις σχετικά με την προώθηση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

Ομιλεί Ελληνικά και Αγγλικά.