Υπερχρέωση

Νόμος Κατσέλη

Νόμος Κατσέλη

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 "για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων", με δεκάδες θετικές αποφάσεις και συμβολή στη διαμόρφωση ευνοϊκής για τους οφειλέτες νομολογίας.

Ο Ν.3869/2010 προσφέρει σημαντικές λύσεις σε όσους οφειλέτες βρίσκονται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις οφειλές τους και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι ή διέκοψαν την εμπορική τους ιδιότητα πριν παύσουν τις πληρωμές τους.

- Συμμετοχή σε επιστημονική εκδήλωση για τις τροποποιήσεις του Ν.3869/2010

Ο Β. Τσιαφούτης συμμετείχε ως εισηγητής στην επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ) σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν.3869/2010, που πραγματοποιήθηκε στις 22.10.2015 στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας. Το θέμα της εισήγησης ήταν: "Η ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών κατά το άρθρο 5α του Ν.3869/2010".