Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις

Νόμος Κατσέλη

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 "για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων", με δεκάδες θετικές αποφάσεις και συμβολή στη διαμόρφωση ευνοϊκής για τους οφειλέτες νομολογίας.

Ο Ν.3869/2010 προσφέρει σημαντικές λύσεις σε όσους οφειλέτες βρίσκονται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις οφειλές τους και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι ή διέκοψαν την εμπορική τους ιδιότητα πριν παύσουν τις πληρωμές τους.

Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του και εφόσον γίνει δεκτή από το δικαστήριο, τα χρέη του ρυθμίζονται σε διάστημα 3 ετών, ενώ μπορεί να κρατήσει την κύρια ή μοναδική του κατοικία, καταβάλλοντας συνολικό ποσό που ισούται με το τίμημα από έναν υποθετικό πλειστηριασμό.

Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση

Το γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την άσκηση ανακοπών και αναστολών εκτέλεσης είτε στα πολιτικά είτε στα διοικητικά δικαστήρια.

Ειδικότερα στο πεδίο των διαταγών πληρωμής από τράπεζες, έχουν γίνει δεκτές πολλές ανακοπές οφειλετών - πελατών μας, με την αναγνώριση γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ) ως καταχρηστικών.

Ρύθμιση τραπεζικών χρεών

Διαμεσολάβηση με τράπεζες για ρύθμιση χρεών - Διαχείρηση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών