Χρέη από στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα και έλλειψη δόλου, λόγω σταθερά ανοδικής πορείας εισοδημάτων

ΕιρΑθηνών 1919/2019: Συνολικές οφειλές αιτούσας 636.000 ευρώ - Κρίση του Δικαστηρίου ότι η σταθερά ανοδική πορεία του εισοδήματος, ενίσχυε την πιστοληπτική ικανότητα της αιτούσας και δικαιολογούσε τη διαδοχική χορήγηση των ρυθμιζόμενων οφειλών - Ανάλωση του εφάπαξ για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους διαβίωσης, την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών και μερική αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων - Ρύθμιση του συνόλου των οφειλών με την καταβολή συνολικού ποσού 101.474,70 ευρώ σε χρονικό διάστημα 13 ετών (συνολική διαγραφή χρέους 84%).

category-apofaseis: 
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά