Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή του 40% της αντικειμενικής αξίας

ΕιρΝίκαιας 236/2018: Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή ποσοστου μικροτερου του 80 τοις εκατο της αντικειμενικης αξιας (40%).

category-apofaseis: 
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά