Μόνιμη αδυναμία πληρωμών με μοναδικό πιστωτή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΕιρΑθ 2382/2018: Μόνιμη αδυναμία πληρωμών με μοναδικό πιστωτή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

category-apofaseis: 
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά