Αναγκαστική εκτέλεση

Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση

Το γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την άσκηση ανακοπών και αναστολών εκτέλεσης είτε στα πολιτικά είτε στα διοικητικά δικαστήρια.

Ειδικότερα στο πεδίο των διαταγών πληρωμής από τράπεζες, έχουν γίνει δεκτές πολλές ανακοπές οφειλετών - πελατών μας, με την αναγνώριση γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ) ως καταχρηστικών.