Ελβετικό φράγκο

Σχόλιο σε απόφαση του Εφετείου Πειραιά σχετικά με την καταχρηστικότητα ΓΟΣ σε σύμβαση ελβετικού φράγκου:

https://www.tsiafoutislaw.gr/node/49