Τελευταία Νέα

- Συμμετοχή σε επιστημονική εκδήλωση για τις τροποποιήσεις του Ν.3869/2010

Ο Β. Τσιαφούτης συμμετείχε ως εισηγητής στην επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ) σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν.3869/2010, που πραγματοποιήθηκε στις 22.10.2015 στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας. Το θέμα της εισήγησης ήταν: "Η ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών κατά το άρθρο 5α του Ν.3869/2010".

 

Pages