Τελευταία Νέα

- Η ρύθμιση οφειλών και η προστασία της κύριας κατοικίας μετά το Ν.4605/2019

1. Εισαγωγικά

Η κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2 για την προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν.3869/2010 (Κατσέλη) και η θέσπιση της διαδικασίας των άρθρων 68 επ. του Ν. 4605/2019 δημιουργεί νέα δεδομένα για χιλιάδες οφειλέτες.

- Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης και δηλώνουν τους κινδύνους που ασφαλίζονται

Δυστυχώς, μία από τις συνηθέστερες εκπλήξεις που περιμένουν τους ασφαλισμένους είναι η άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να τους αποζημιώσει (δηλαδή να καταβάλει το ασφάλισμα, σύμφωνα με τη σχετική ορολογία), με την αιτιολογία ότι δεν είχε ενημερωθεί πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο σχετικά με κρίσιμα στοιχεία και γεγονότα που περιγράφουν τον κίνδυνο που ανέλαβε. Τι σημαίνει, όμως, περιγραφή του κινδύνου;

- Άρθρο: Η προστασία του καταναλωτή και οι νέες προκλήσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει τα δομικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς, οι στόχοι για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή δεν έχουν επιτευχθεί, καθώς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών παρατηρούνται διαρκώς, τόσο στο προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο του Β. Τσιαφούτη στη σελίδα www.fpress.gr:

- Διεκδίκηση αναδρομικών από περικοπές δώρων, συντάξεων και εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση ατομικών και ομαδικών αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διεκδίκηση αναδρομικών από περικοπές δώρων, συντάξεων και εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

1. Εισφορά αλληλεγγύης

Με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθ. 244/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 3869/2010, 3986/2011, 4002/2011 που επέβαλαν την παρακράτηση στους συνταξιούχους του δημοσίου, γνωστή ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

- Σχόλιο σε απόφαση του Εφετείου Πειραιά σχετικά με την καταχρηστικότητα ΓΟΣ σε σύμβαση ελβετικού φράγκου

Ελάχιστα νομικά ζητήματα έχουν απασχολήσει σε τέτοια έκταση τα ελληνικά δικαστήρια όσο η αντιμετώπιση των δανειακών συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο. Η τάση στην σχετική νομολογία έχει από καιρό αποκρυσταλλωθεί στον έλεγχο κύρους του ΓΟΣ που ρυθμίζει σε ποιο νόμισμα θα γίνεται η αποπληρωμή του δανείου από τον οφειλέτη. Στον πυρήνα των νομικών συζητήσεων βρίσκονται δύο κεντρικά ζητήματα. Πρώτον, αν ο έλεγχος του όρου είναι επιτρεπτός, δεδομένου ότι φαίνεται να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου ΑΚ 291 (δηλωτικός όρος).

Pages