Δημοσιεύσεις

15 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Άκυρη η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς Ν.128/75 – Ανεπίτρεπτη αντιστροφή βάρους απόδειξης ο προσδιορισμός από τον οφειλέτη του ανεκκαθάριστου της απαίτησης
ΜΠρΑθ 2575/2022: Σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να προσδιορίσει το ανεκκαθάριστο της απαίτησης, καθώς έτσι αντιστρέφεται ανεπίτρεπτα το βάρος απόδειξης – Άκυρη […]
28 Ιουνίου, 2022
Πράξη 3/2022 ΑΠ: Απόρριψη αιτήματος ΔΕΗ για παραπομπή συλλογικής αγωγής σε πιλοτική δίκη
Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του άρθρου 20Α ΚΠολΔ με την υπ’ αρ. 3/2022 Πράξη της απέρριψε ομόφωνα το αίτημα της ΔΕΗ για παραπομπή της συλλογικής αγωγής […]
21 Ιανουαρίου, 2022
Υπερεχρεωμένα Νοικοκυριά – Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 (προστασία κύριας κατοικίας)
ΕιρΑθ 1785-2021: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών προέβη, μετά από την άσκηση σχετικής αίτησης από το γραφείο μας, στη μεταρρύθμιση απόφασης, ως προς το σκέλος που αφορά τη […]
13 Ιανουαρίου, 2022
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης – Προσημείωση υποθήκης επί δικαιώματος επικαρπίας – Απόσβεση μη μεταβιβαστού δικαιώματος επικαρπίας λόγω ένωσης με ψιλή κυριότητα – Συνακόλουθη απόσβεση προσημείωσης υποθήκης που είχε εγγραφεί επί του δικαιώματος επικαρπίας
ΜΠρΑθ_485.2021: Το Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή της τράπεζας καθώς και την εν γένει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ενυπόθηκου ακινήτου, κρίνοντας ότι κατόπιν […]
30 Ιουλίου, 2021
Έφεση τράπεζας σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αποδεικτικά μέσα – Πιστοποιητικό καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο
ΜΠρΑΘ 6402.2021 Έφεση τράπεζας σε απόφαση ανακοπής, που δέχτηκε ότι τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου, καθώς ήταν δυσανάγνωστα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας […]
23 Φεβρουαρίου, 2021
Πανδημία και συμβάσεις πώλησης από απόσταση – Οι συμβάσεις “click away” και η παράδοση αγαθών με αποστολή
Η ραγδαία αύξηση των συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση και οι συναλλακτικές προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες της πανδημίας αναδεικνύουν είτε νέα νομικά ζητήματα είτε τη σημασία ορισμένων […]
18 Ιανουαρίου, 2021
Νομοθετικές παρεμβάσεις για δανειολήπτες λόγω κορονοϊού
Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, για τη λήψη μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, που αφορούν δανειολήπτες με ενήμερες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τους οποίους έχουν […]
19 Νοεμβρίου, 2020
Δημοσιεύτηκε ο Ν.4745/2020 για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010
Σύμφωνα με το Ν.4745/2020, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του Ν.3869/2010, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, επαναπροσδιορίζονται από […]
8 Σεπτεμβρίου, 2020
Νέο πτωχευτικό δίκαιο και υπερχρεωμένα νοικοκυριά: τα πρώτα βασικά σημεία κριτικής
Άρθρο στο fpress.gr για το υπό διαβούλευση νέο πτωχευτικό δίκαιο και τα πρώτα βασικά σημεία κριτικής του. Διαβάστε το άρθρο εδώ: https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/66369/neo-ptoxeytiko-dikaio-kai-yperxreomena-noikokyria-ta-prota-vasika-simeia-kritikis