Προστασία Καταναλωτή

15 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Άκυρη η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς Ν.128/75 – Ανεπίτρεπτη αντιστροφή βάρους απόδειξης ο προσδιορισμός από τον οφειλέτη του ανεκκαθάριστου της απαίτησης
ΜΠρΑθ 2575/2022: Σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να προσδιορίσει το ανεκκαθάριστο της απαίτησης, καθώς έτσι αντιστρέφεται ανεπίτρεπτα το βάρος απόδειξης – Άκυρη […]
2 Ιουλίου, 2021
Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και άκυρη δήλωση συμψηφισμού από καταθετικούς λογαριασμούς εγγυητή
ΠΠρΑθ 1572/2021: Παράνομη καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών – Η τράπεζα […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Οργανωμένα ταξίδια – Ματαίωση πτήσης
ΕιρΑθ 4799/2013 – Οργανωμένα ταξίδια  – Συνιστά ματαίωση και όχι καθυστέρηση η μεταφορά ματαίωση των επιβατών πτήσης και με άλλη όχι πτήση, διαφορετική από την προγραμματισμένη […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα
ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού   ΜΠρΑθ 727.2018_Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128_75_Ακύρωση διαταγής […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους σύνταξης στη ΔΟΥ – Αποζημίωση καταθέτη και αποκατάσταση ηθικής βλάβης
ΕιρΑθ 2129/2019: Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους (221,50 ευρώ) ακατάσχετης σύνταξης στη ΔΟΥ, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – Άρνηση της τράπεζας να αποδώσει το […]