Προστασία Καταναλωτή

27 Νοεμβρίου, 2019
Οργανωμένα ταξίδια – Ματαίωση πτήσης
ΕιρΑθ 4799/2013 – Οργανωμένα ταξίδια  – Συνιστά ματαίωση και όχι καθυστέρηση η μεταφορά ματαίωση των επιβατών πτήσης και με άλλη όχι πτήση, διαφορετική από την προγραμματισμένη […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα
ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού
27 Νοεμβρίου, 2019
Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους σύνταξης στη ΔΟΥ – Αποζημίωση καταθέτη και αποκατάσταση ηθικής βλάβης
ΕιρΑθ 2129/2019: Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους (221,50 ευρώ) ακατάσχετης σύνταξης στη ΔΟΥ, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – Άρνηση της τράπεζας να αποδώσει το […]