27 Νοεμβρίου, 2019
Μείωση από το δικαστήριο της αμοιβής του μεσίτη σε αγοραπωλησία ακινήτου
ΕιρΑμαρουσίου 71/2018 – Σε αγωγή του μεσίτη για την καταβολή της αμοιβής του, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση μη προσήκουσας αμοιβής και προέβη σε μείωσή […]