Προστασία Καταναλωτή

Επικοινωνηστε μαζι μας

       – Αγορές αγαθών

Η ραγδαία αύξηση των συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση και οι συναλλακτικές προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες της πανδημίας αναδεικνύουν είτε νέα νομικά ζητήματα είτε τη σημασία ορισμένων διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή. Στα πρώτα ανήκουν οπωσδήποτε οι συμβάσεις “click away”, που δοκιμάζουν την εφαρμογή των διατάξεων 3 έως 3ιγ Ν.2251/1994 για τις συμβάσεις από απόσταση.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.tsiafoutislaw.gr/click_away