Πράξη 3/2022 ΑΠ: Απόρριψη αιτήματος ΔΕΗ για παραπομπή συλλογικής αγωγής σε πιλοτική δίκη