Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης | Βιογραφικό

Δικηγόρος Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης
Δικηγόρος Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΔΕ) από το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον τύπο, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες και έχει παρουσιάσει σεμινάρια στο αντικείμενο του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Έχει πολυάριθμες εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών “Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες – Συμβολές σε συλλογικούς τόμους

– Δίκαιο πώλησης καταναλωτικών αγαθών, 2022

– Εμπορική σύμβαση και δίκαιο καταναλωτή, σε Βενιέρη/Βερβεσό (επιμ.), Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων, 2021, 77 επ.

– Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σε Βενιέρη/Βερβεσό (επιμ.), Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων, 2021, 885 επ.

– Πανδημία και καταναλωτικές συμβάσεις πώλησης από απόσταση, σε COVID-19: Πρακτικά ζητήματα έννομης προστασίας (συλλ.), 2021, 113 επ.

– Private insolvency legislation and the protection of the principal residence σε Ferretti (ed.), Comparative perspectives of consumer over-indebtedness, 2016, Eleven International Publishing, 271

Άρθρα – μελέτες – σχόλια

– Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμήματος ηλεκτρικής ενέργειας και επίδραση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο συμβατικό περιεχόμενο από τη σκοπιά του δικαίου των ΓΟΣ, ΝοΒ 4/2022, 1018 επ.

– Πανδημία και συμβάσεις πώλησης από απόσταση – Οι συμβάσεις “click away” και η παράδοση αγαθών με αποστολή, ΕφΑΔ 2020, 1253 επ.

– Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: εξελίξεις και προκλήσεις – Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 4/2019, από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου, Συνήγορος 134/2019, 28

– Η υποχρέωση των επαγγελματικών και ειδικότερα των δικηγόρων να δέχονται πληρωμές με κάρτα – Με αφορμή τη ΣτΕ 2457/2018 (Συνήγορος 132, 2019, 24)

– Παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 791/2017 – Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (Δικαιοσύνη 2/2018, 493)

– Παρατηρήσεις στη ΜΠρΑθ 1285/2016 – Επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφαλίσεις (ΔΕΕ 3/2017, 391)

– Η προστασία της κατοικίας στο Ν.3869/2010 ως εξειδίκευση της κατ’ άρθρο 288 ΑΚ καλής πίστης – Ερμηνευτικά ζητήματα ιδίως μετά το Ν.4346/2015 (ΕφΑΔ 7/2016, 571)

– ‘The Regulatory Framework of Consumer Over-indebtedness in the UK, Germany, Italy, and Greece: Comparative Profiles of Responsible Credit and Personal Insolvency Law – Part II’, Federico Ferretti, Riccardo Salomone, Holger Sutschet, Victoras Tsiafoutis, Business Law Review, 3/2016, 86–93

– Η νέα διαδικασία της ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν.3869/2010 (ΧρηΔικ 2/2015, 171)

– Παρατηρήσεις στη ΜΕφΑθ 605/2014 – Προστασία του εγγυητή (ΧρΙΔ 9/2015, 594)

– Τα έξοδα δανείου στα όρια των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΤτΕ και του Ν.2251/1994 (ΧρΙΔ 6/2015, 476)

– Βιοτικές ανάγκες του αιτούντος τη ρύθμιση των οφειλών του (Ν.3869/2010) και της οικογένειάς του – Μία προσέγγιση του κόστους ζωής (ΧρΙΔ 9/2012, 699)