Πανδημία και συμβάσεις πώλησης από απόσταση – Οι συμβάσεις “click away” και η παράδοση αγαθών με αποστολή