Η προστασία των μισθών, συντάξεων και λογαριασμών από τις κατασχέσεις